Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
15

II K 460/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pobicie
Sygn. akt II K 460/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kluszczyńska-Schoenborn Protokolant: Kamila Trepka przy udziale Prokuratora Katarzyna Pietraszek-Rybak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r., na rozprawie, sprawy: M. Z. ( Z. ) syna K. i E. z d. Ś. ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w dniu 08.03.2015 roku w D. , działając wspólnie i w porozumie
Czytaj więcej»

IV P 91/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: niezgodne z prawem jest rozwiązanie stosunku pracy na podstawie powołania z dyrektorem instytucji kultury przez jednostronne skrócenie jego okresu zarządzeniem burmistrza , tym bardziej jeżeli ustanie zatrudnienia miałoby nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( art. 72 par. 1 k.p. )
Sygn. akt IV P 91/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 września 2015 roku Powód – D. T. wnosił o zasądzenie od pozwanego – Miejskiego Ośrodka (...) w S. na swoją rzecz kwoty 13.770 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. W uzasadnieniu wskazał, iż był zatrudniony w pozwanym na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku dyrektora w oparciu o zarządzenie Burmistrza Miasta S. z dnia 1.10.2012
Czytaj więcej»

II K 382/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 382/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Mariusz Galas Protokolant: Alina Sondej po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13.10.2015 r., 27.11,2015 r., 12.01.2016 r. sprawy: B. B. (1) z d. B. , córki B. i S. z d. C. , ur. (...) w S. , oskarżonej o to, że: w bliżej nieokreślonym miejscu, w okresie pomiędzy majem 2014 r. a ujawnionym w dniu 4 października 2014 r.
Czytaj więcej»

IV P 160/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-05-08

Data publikacji: 2015-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 160/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Latacz Protokolant: Anna Piątek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 roku w Dąbrowie Górniczej sprawy z powództwa J. G. , A. Z. , E. K. , E. M. , B. O. , J. P. przeciwko S. R. w B. o wynagrodzenie za pracę 1. oddala powództwa, 2. odstępuje od obciążania powódek kosztami procesu.
Czytaj więcej»

IV P 259/14

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2015-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: pracodawca rozwiązując umowę o pracę z uwagi na zmniejszenie poziomu zatrudnienia jest obowiązany stanowić sprawiedliwe i obiektywne kryteria doboru do wypowiedzenia w śród których może się również umieścić kolejność wręczenia .
Sygn. Akt IVP 259/14 UZASADNIENIE Powód M. M. (1) domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej (...) spółce z o.o. w D. oraz zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W uzasadnieniu nie zgodził się z podaną przyczyną, wskazując na poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu oraz zatrudnianie pracowników tymczasowych. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Wskazała na zmniejszenie poziomu zamówień skutkujący spadkiem zapotrzebowania na pracowników prod
Czytaj więcej»

VII K 408/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

akt VII K 408/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w Wydziale VII Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Dydak- Łojewska Protokolant: Monika Nanuś przy udziale Prokuratora Katarzyny Pietraszek-Rybak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku na rozprawie sprawy: A. Z. (1) ( Z. ), ur. (...) w S. , syna J. i M. z d. S. , oskarżonego o to, że: w dniu 29.12.2011r w D. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do n
Czytaj więcej»

IV P 91/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Sygn. akt IV P 91/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Latacz Ławnicy: U. K. , M. N. Protokolant: Anna Piątek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Dąbrowie Górniczej sprawy z powództwa D. T. (1) przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi (...) w S. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Miejskiego Ośrodka (...) w S. na rzecz powoda D. T. (1) kwotę 16.065 zł/ szes
Czytaj więcej»

I 2C 1691/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2014-02-24

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1691/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Hutnik Protokolant: stażysta Roksana Szczepaniak po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 r. w Dąbrowie Górniczej na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego M. S. reprezentowanego przez ojca S. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. oraz (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 850,00 zł 1. zasądza od po
Czytaj więcej»

I 2C 1691/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I 2C 1691/13 UZASADNIENIE wyroku z dnia 24 lutego 2014 roku Powód małoletni M. S. reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego ojca S. S. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. oraz (...) Spółki Akcyjnej w W. , solidarnie, kwotę 850 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 maja 2012 roku oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu w kwocie 42,50 zł. Na uzasadnienie swojego stanowiska przedstawiciel ustawowy powoda podał, że w dniu 13 lutego 2013 roku o godzinie 10:3
Czytaj więcej»

II K 83/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-09-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: dowód z pomówienia może być dowodem winy, o ile jest logiczny, stanowczy, konsekwentny, zgodny z logiką wypadków, nie jest wyrazem osobistego zainteresowania pomawiającego, wyrażajacym się w przerzucaniu winy na inna osobę, czy umniejszaniu swojego stonia zawinienia.
Sygn. akt II K 83/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Koral Protokolant: Dorota Mazur w obecności Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 14 maja 2015r., 18 czerwca 2015r., 24 września 2015r., 17 grudnia 2015r., 4 lutego 2016r., 22 marca 2016r. sprawy: M. S. (1) ur. (...) w D. córce T. i L. z d. Z. oskarżonej o to, że: w okresie od 19-23 czerwca 2008 r
Czytaj więcej»