Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
17

II K 382/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 382/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Mariusz Galas Protokolant: Alina Sondej po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 13.10.2015 r., 27.11,2015 r., 12.01.2016 r. sprawy: B. B. (1) z d. B. , córki B. i S. z d. C. , ur. (...) w S. , oskarżonej o to, że: w bliżej nieokreślonym miejscu, w okresie pomiędzy majem 2014 r. a ujawnionym w dniu 4 października 2014 r.
Czytaj więcej»

II K 460/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2020-05-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pobicie
Sygn. akt II K 460/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kluszczyńska-Schoenborn Protokolant: Kamila Trepka przy udziale Prokuratora Katarzyna Pietraszek-Rybak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r., na rozprawie, sprawy: M. Z. ( Z. ) syna K. i E. z d. Ś. ur. (...) w B. , oskarżonego o to, że: w dniu 08.03.2015 roku w D. , działając wspólnie i w porozumie
Czytaj więcej»

IV P 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-04-21

Data publikacji: 2016-02-03

trafność 100%

Sygn. akt IV P-Pm 8/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Latacz Protokolant: Anna Piątek po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku w Dąbrowie Górniczej sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w D. przeciwko P. P. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki
Czytaj więcej»

IV P 91/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: niezgodne z prawem jest rozwiązanie stosunku pracy na podstawie powołania z dyrektorem instytucji kultury przez jednostronne skrócenie jego okresu zarządzeniem burmistrza , tym bardziej jeżeli ustanie zatrudnienia miałoby nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ( art. 72 par. 1 k.p. )
Sygn. akt IV P 91/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 29 września 2015 roku Powód – D. T. wnosił o zasądzenie od pozwanego – Miejskiego Ośrodka (...) w S. na swoją rzecz kwoty 13.770 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu, tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. W uzasadnieniu wskazał, iż był zatrudniony w pozwanym na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku dyrektora w oparciu o zarządzenie Burmistrza Miasta S. z dnia 1.10.2012
Czytaj więcej»

IV P 160/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-05-08

Data publikacji: 2015-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 160/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Latacz Protokolant: Anna Piątek po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2015 roku w Dąbrowie Górniczej sprawy z powództwa J. G. , A. Z. , E. K. , E. M. , B. O. , J. P. przeciwko S. R. w B. o wynagrodzenie za pracę 1. oddala powództwa, 2. odstępuje od obciążania powódek kosztami procesu.
Czytaj więcej»

IV P 259/14

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2015-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: pracodawca rozwiązując umowę o pracę z uwagi na zmniejszenie poziomu zatrudnienia jest obowiązany stanowić sprawiedliwe i obiektywne kryteria doboru do wypowiedzenia w śród których może się również umieścić kolejność wręczenia .
Sygn. Akt IVP 259/14 UZASADNIENIE Powód M. M. (1) domagał się przywrócenia do pracy w pozwanej (...) spółce z o.o. w D. oraz zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. W uzasadnieniu nie zgodził się z podaną przyczyną, wskazując na poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu oraz zatrudnianie pracowników tymczasowych. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Wskazała na zmniejszenie poziomu zamówień skutkujący spadkiem zapotrzebowania na pracowników prod
Czytaj więcej»

VII K 408/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

akt VII K 408/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w Wydziale VII Karnym, w składzie: Przewodniczący: SSR Edyta Dydak- Łojewska Protokolant: Monika Nanuś przy udziale Prokuratora Katarzyny Pietraszek-Rybak po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2015 roku na rozprawie sprawy: A. Z. (1) ( Z. ), ur. (...) w S. , syna J. i M. z d. S. , oskarżonego o to, że: w dniu 29.12.2011r w D. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do n
Czytaj więcej»

IV P 91/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Sygn. akt IV P 91/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – Wydział Pracy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Andrzej Latacz Ławnicy: U. K. , M. N. Protokolant: Anna Piątek po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 roku w Dąbrowie Górniczej sprawy z powództwa D. T. (1) przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi (...) w S. o odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Miejskiego Ośrodka (...) w S. na rzecz powoda D. T. (1) kwotę 16.065 zł/ szes
Czytaj więcej»

II K 362/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2016-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z.o.o. niezgodnie z prawdą nie wyczerpuje znamion występków z art. 271 par 1-3 kk, bowiem protokół dotyczy stosunków wewnętrznych spółki, rodzących skutki prawne wyłącznie między wspólnikami i/lub organami spółki, a nie jest sporządzany przez funkcjonariusza publicznego
Sygn. akt II K 362/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Przemysław Koral Protokolant: st. sekr. Dorota Mazur przy udziale Prokuratora: --- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18.11.2014r., 30.12.2014r., 12.02.2015r., 02.04.2015r., 27.10.2015r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko: 1 A. K. (1) , z d. K. , ur. (...) w T. , córce A. i T. z d. K. , oskarżonej o to, że: I w
Czytaj więcej»

II K 753/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Oskarżony wiedział, że nastąpi próba oszustwa nieokreślonej osoby, a on swoim zachowaniem ma pomóc w popełnieniu tego przestępstwa. Bez znaczenia jest przy tym to, że oskarżony nie widział kogo dokładnie sprawcy mają oszukać oraz, że przestępstwa jedynie usiłowano dokonać, skoro godził się na konkretne przestępstwo. Pomocnictwo polega bowiem (...)
Sygn. akt II K 753/13 Prawidłowo brzmiący wyrok po sprostowaniu WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w Wydziale II Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Mariusz Kucharczyk Protokolant: Monika Nanuś w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej Katarzyny Pietraszek-Rybak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2016 r. w D. sprawy: M. G. ( G. ) syna K. i B. z d. B. ur. (...) w S. oskarżonego o to że: w dniu 17 ma
Czytaj więcej»