Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 362/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej z 2015-10-30

Sygn. akt II K 362/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 października 2015 roku

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Przemysław Koral

Protokolant: st. sekr. Dorota Mazur

przy udziale Prokuratora: ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18.11.2014r., 30.12.2014r., 12.02.2015r., 02.04.2015r., 27.10.2015r.

sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko:

1.  A. K. (1), z d. K.,

ur. (...) w T.,

córce A. i T. z d. K.,

oskarżonej o to, że:

I.  w dniu 06.12.2012r. w D., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc uprawnioną do wystawienia dokumentów jako Wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego Firmy (...) Sp. z o.o. zs. w D., poświadczyła nieprawdę dokumentach mających znaczenie prawne, i tak:

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Spółki,

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci Uchwały nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Spółka z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki z dniem 16.10.2012r.,

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie powołania członka zarządu – Prezesa Spółki,

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci Uchwały nr 2/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o powołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki M. P. (1),

tj. o występek z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

2.  T. K. (1),

ur. (...) w miejscowości R.,

synowi M. i M. z d. F.,

oskarżonemu o to, że:

II.  w dniu 12.12.2012r. składając wniosek o wpis w księdze wieczystej (...) w Sądzie Rejonowym w D. użył dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w postaci: protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Spółki jak też Uchwały nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającej nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki z dniem 16.10.2012r.,

tj. o występek z art. 273 kk

III.  w dniu 21.02.2013r. składając wniosek do akt rejestrowych spółki w Sądzie Rejonowym K. użył dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w postaci: protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Spółki, Uchwały nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającej nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki z dniem 16.10.2012r., jak też protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki i Uchwały nr 2/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powołaniu na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu M. P. (1),

tj. o występek z art. 273 kk

1.  na mocy art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 1 kpk uniewinnia oskarżoną A. K. (1) od popełnienia zarzucanego jej, opisanego wyżej w pkt I czynu, tj. występku z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk;

2.  na mocy art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 1 kpk uniewinnia oskarżonego T. K. (1) od popełnienia zarzucanego mu, opisanego wyżej w pkt II czynu, tj. występku z art. 273 kk;

3.  na mocy art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 1 kpk uniewinnia oskarżonego T. K. (1) od popełnienia zarzucanego mu, opisanego wyżej w pkt III czynu, tj. występku z art. 273 kk;

4.  na podstawie art. 230 § 2 kpk zwrócić spółce (...) sp. z o.o. w D. dowody rzeczowe w postaci dokumentów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr KD – 151/14 pod poz. 1-8 /k. 340/;

5.  na podstawie art. 231§1 kpk składa do depozytu sądowego dowód rzeczowy opisany w wykazie dowodów rzeczowych nr KD – 151/14 pod poz. 9 /k. 340/;

6.  na mocy art. 632 pkt 2 kpk kosztami sądowymi obciąża Skarb Państwa i zasądza od Skarbu Państwa na rzecz A. K. (1) kwotę 1402,20 zł (tysiąc czterysta dwa 20/100) złotych tytułem zwrotu kosztów obrony ustanowionej z wyboru.

Sygn. akt IIK 362/14

UZASADNIENIE

Oskarżonej A. K. (1) zarzucono popełnienie czynów polegających na tym, że:

I.  w dniu 06.12.2012r. w D., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc uprawnioną do wystawienia dokumentów jako Wspólnik reprezentujący 100% kapitału zakładowego Firmy (...) Sp. z o.o. zs. w D., poświadczyła nieprawdę dokumentach mających znaczenie prawne, i tak:

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Spółki,

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci Uchwały nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Spółka z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki z dniem 16.10.2012r.,

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie powołania członka zarządu – Prezesa Spółki,

-

w sporządzonym przez siebie dokumencie w postaci Uchwały nr 2/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczyła nieprawdę co do zapisu mówiącego o powołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki M. P. (1), tj. występku z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

Oskarżonemu T. K. (1) zarzucono popełnienie przestępstw polegających na tym, że:

II.  w dniu 12.12.2012r. składając wniosek o wpis w księdze wieczystej (...) w Sądzie Rejonowym w D. użył dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w postaci: protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Spółki jak też Uchwały nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającej nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki z dniem 16.10.2012r., tj. występku z art. 273 kk

III.  w dniu 21.02.2013r. składając wniosek do akt rejestrowych spółki w Sądzie Rejonowym K. użył dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w postaci: protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. z s. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powzięciu uchwały w sprawie odwołania członka zarządu – Prezesa Spółki, Uchwały nr 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. z s. w D. z dnia 10.10.2012r. poświadczającej nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki z dniem 16.10.2012r., jak też protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. z s. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powołaniu członka zarządu – Prezesa Spółki i Uchwały nr 2/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Firma (...) Sp. z o.o. zs. w D. z dnia 18.10.2012r. poświadczającego nieprawdę co do zapisu mówiącego o powołaniu na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu M. P. (1), tj. występku z art. 273 kk

Sąd ustalił:

W dniu 18 lipca 2012r. A. K. (1) stała się jedynym udziałowcem spółki Firma (...) Spółka z o.o. z siedzibą w D. i pozostawała nim do 21 grudnia 2012r. (wyjaśnienia A. K. k. 437).

W dniu 19 września 2012r. M. P. (1) reprezentujący Firmę (...) Spółka z o.o. z siedzibą w D. zawarł z bankiem (...) umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 450.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabycia M. P. (1) nieruchomości gruntowej zabudowanej w skład której wchodzi budynek o powierzchni zabudowy 559,4 m 2położonej przy ul. (...) w D. dla której Sąd Rejonowy w D.VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) (umowa k. 61-68).

Uchwałą numer 1/10/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Firma (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. z dnia 10.10.2012r. wyrażono zgodę na nabycie od M. P. (1) nieruchomości zabudowanej położonej w D. przy ulicy (...), posiadającą Księgę Wieczystą o numerze (...) za cenę 822.000,00 zł oraz odwołano z funkcji Prezesa Zarządu i Członka Zarządu M. P. (1) z dniem 16.10.2012r. (k.90-92, wyjaśnienia A. K. k. 437-438).

Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży pracownik spółki (...) przygotowywał dokumenty w postaci wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, z ewidencji gruntów, mapkę ewidencyjną, podstawę nabycia przez M. P. (1) tej nieruchomości, protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.10.2012r. i uchwałę z tego dnia. Dokumenty w postaci protokołu Walnego Zgromadzenia jak i uchwałę z 10.10.2012r. F. C. (1) otrzymał od A. K. (1), a dokumenty potwierdzające że M. P. (1) jest właścicielem nieruchomości otrzymał od niego (zeznania F. C. k. 76-77, 479).

W dniu 17.10.2012r. M. P. (1) sprzedał Firmie (...) Spółka z o.o. z siedzibą w D. nieruchomość stanowiącą inne terenu zabudowane, składającą się z działki o powierzchni 0,0981 ha, dla której Sąd Rejonowy w D. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer (...) za cenę 822.000,00 zł, a T. K. (1) działający w imieniu i na rzecz Firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w D. za podaną cenę nieruchomość tę kupił. Transakcja została dokonana przed notariuszem A. P. (1), w Kancelarii Notarialnej w R., a zarejestrowana w repertorium A numer (...).

W treści aktu notarialnego, w §2 tiret siódmym, notariusz powołał się na protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Firma (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. z dnia 10.10.2012 roku, zawierającego między innymi uchwałę nr 1/10/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie opisanej wyżej nieruchomości. Notariusz nie zawarł w treści aktu notarialnego treści uchwały o odwołaniu M. P. (1) z funkcji Członka Zarządu Spółki (akt notarialny k. 464-475).

Zapłata za nieruchomość zrealizowana miała być w ten sposób, że kwotę 372.000 zł stanowiącą część ceny, spółka (...) zapłaciła już M. P. (1) (k.60), a pozostała – w wysokości 450.000 zł miała nastąpić przelewem na podany przez M. P. (1) rachunek w banku (...), ze środków pochodzących z kredytu. Przelew ten został dokonany w dniu 30.10.2012r. (k.59).

W dniu 18 października 2012r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Firma (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D. powołało M. P. (1) na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu (k.48-50, wyjaśnienia A. K. k. 437-438).

Z uwagi na fakt, że do wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej o numerze (...) nie dołączono żadnych dokumentów, a powołano się na treść uchwały z dnia 10 października 2012r., Sąd Rejonowy w D. z dnia 9 listopada 2012r. oddalił wniosek powołując się na naruszenie przepisu art. 210§1 kodeksu spółek handlowych (k.13-15).

Do notariusza A. P. (1) zadzwonił F. C. (1) w imieniu T. K. (1) informując o problemie z wpisem własności nie potrafiąc sprecyzować jego istoty i zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, podnosząc że na nieruchomość zaciągnięty został kredyt. Poinformował również, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, a w związku z niedyspozycją M. P. (1) spowodowaną nadużywaniem alkoholu nie przyjadą do jego kancelarii. W dniu 5 grudnia 2012r. A. P. (1) udał się do siedziby spółki (...) gdzie przebywała A. K. (1). Po pewnym czasie przyjechał F. C. (1) wraz z M. P. (1) i zebrani weszli do jego gabinetu. F. C. (1) poinformował A. P. (1), że nie dysponuje żadnymi dokumentami, gdyż te są w posiadaniu M. P. (1). Pomiędzy F. C., a M. P. doszło do rozmowy na temat pieniędzy, rozliczeń i A. P. wyszedł z gabinetu. Po pewnym czasie do A. P. wyszedł F. C., który pokazał mu kopię postanowienia Sądu Rejonowego w D.oddalającego wniosek wpis o wpis w księdze wieczystej. A. P. (1) poinformował F. C. że dla skuteczności dokonania wpisu konieczne jest złożenie kolejnego wniosku tym razem wraz z protokołem zgromadzenia wspólników z dn. 10.10.2012r. który zawierał m.in. uchwałę o odwołaniu M. P. z funkcji członka zarządu, to jest tę, której nie dołączono do pierwotnie złożonego wniosku (zeznania A. P. k. 294-295).

W dniu 12 grudnia 2012r. do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w D. złożono ponownie wniosek o wpis w księdze wieczystej Firma (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w D. jako 100% właściciela nieruchomości (wniosek k.85-87).

Zapisany w komputerze przenośnym C. 6720s użytkowanym przez A. K. (1), plik o nazwie „protokół (...).10.2012.doc” utworzony został 12.10.2012r., a modyfikowany 06.12.2012r. Nie ma technicznej możliwości wskazania jakich zmian dokonano w pliku dnia 06.12.2012r., kiedy to był po raz ostatni edytowany (opinia k. 319-328). Natomiast plik o nazwie „protokół (...).10.2012.doc” utworzony i modyfikowany został na tym samym komputerze w dniu 06.12.2012r. Również w odniesieniu do tego pliku nie ma technicznej możliwości wskazania jakich zmian dokonano w pliku dnia 06.12.2012r., kiedy to był po raz ostatni edytowany (opinia k. 345-352). Plik o nazwie „protokół (...).10.2012.doc” został przez A. K. (1) sporządzony na innym komputerze aniżeli będącym przedmiotem opinii biegłego, a następnie skopiowany za pośrednictwem nośnika zewnętrznego na komputer C. 6720s i za jego pośrednictwem wydrukowany. Plik o nazwie „protokół (...).10.2012r.doc” był modyfikowany po jego sporządzeniu, ale przed zawarciem aktu notarialnego w dniu 17.10.2012r., możliwe że przy użyciu innego komputera (wyjaśnienia A. K. k. 437-438, 368).

Sąd ustalił stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dowodów, nadto: wyjaśnień T. K. (k.438-439), zeznań F. C. (479-481), częściowo: zeznań M. P. (k. 30, 501, 502), J. A. (k.78, 452).

Oskarżona A. K. (1) nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i wyjaśniła, że w dniu 10.10.2012r. w spółce w której posiadała 100% udziałów powzięła uchwałę o odwołaniu M. P. (1) z funkcji członka zarządu z dniem 16.10.2012r. Dokument sporządziła w dniu 12.10.2012r. na komputerze typu laptop, wydrukowała, a następnie go edytowała w związku ze stwierdzonym błędem w nagłówku i treści, co miało miejsce przed 17.10.2012r. Wyjaśniła, że możliwe iż dokumenty te modyfikowała na innym sprzęcie komputerowym z użyciem pamięci przenośnej „pen-drive”. Zaznaczyła, że bez względu kiedy sporządzane były te dokumenty, uchwała została powzięta zgodnie z treścią protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej: NZW). Odnosząc się do powołania M. P. (1) w dniu 18.10.2012r. na członka zarządu, wyjaśniła, że uchwałę taką powzięła z dniem 18.10.2012r., a protokół NZW i uchwałę sporządzała na innym nośniku , ponieważ ten laptop jest ciężki, praktycznie nie działa bez kabla zasilającego. Zaznaczyła, że w październiku 2012r. była udziałowcem w spółce (...), V. i miała dostęp do kilku komputerów znajdujących się w tych miejscach. Wyjaśniła nadto, że pomimo że przepisy nie przewidują obowiązku sporządzania protokołów, stosując dobre praktyki sporządza notatki, które następnie przepisuje na swoim komputerze, czyli laptopie. Protokół z 18.10.2012r. zgrała z nośnika typu pen-drive i zarchiwizowała na swoim komputerze a następnie wydrukowała.

Oskarżony T. K. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, w toku postępowania przygotowawczego odmówił składania wyjaśnień.Przed Sądem wyjaśnił, że podejmowanie uchwał leży po stronie udziałowca, a do jego obowiązków należy ich realizacja.Podniósł, że ideą jaka przyświecała w powołaniu M. P. na funkcję Prezesa Zarządu było zainteresowanie i wykonywanie obowiązków, zwłaszcza że posiadał kompetencje zgodne z profilem działalności spółki. Wyjaśnił, że przyczyną odwołania M. P. z funkcji było jego zachowanie po sprzedaży nieruchomości i otrzymaniu środków, a przejawiające się w nadużywaniu alkoholu i utrudniony z nim kontakt.

Sąd nie znalazł podstaw do kwestionowania wiarygodności powoływanych przez oskarżonych twierdzeń, jako logicznych i korelujących z zeznaniami świadków F. C., A. P., co skutkowało poczynieniem na ich podstawie ustaleń stanu faktycznego.

Jako częściowo wiarygodne ocenił Sąd zeznania M. P. (1) a to w części odnoszącej się kroków jakie podjął celem uzyskania finansowania spółki.

Jako nieprzekonujące ocenił Sąd zeznania odnoszące się do jego wiedzy i świadomości w zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. W tym zakresie pozostają sprzeczne z zeznaniami A. P., który nie miał żadnych wątpliwości w ocenie zdolności M. P. do dokonania czynności prawnej, zwłaszcza że jak zeznał, każdorazowo przed dokonaniem czynności rozmawia ze stronami, aby ocenić czy wiedzą w jakim celu się stawiły i czy chcą dokonać transakcji. Również z zeznań F. C. wynika, że przed dokonaniem transakcji, na jej potrzeby, uzyskał od M. P. (1) dokumenty dotyczące nieruchomości. M. P. musiał zatem być świadomy podejmowanych czynności, zwłaszcza że jeszcze w dniu 19 września 2012r. reprezentując spółkę, zawarł z bankiem (...) umowę o kredyt w wysokości 450.000 zł przeznaczony właśnie na sfinansowanie zakupu przez spółkę nieruchomości. Odmiennej treści zeznania M. P. służą w ocenie Sądu zdyskredytowaniu osoby oskarżonego. Nie są przy tym w ocenie Sądu podyktowane chęcią podważenia skuteczności zawartej umowy sprzedaży, zwłaszcza że M. P. otrzymał kwotę tytułem ceny, środki pieniężne przyjął (zarówno te w gotówce jak i pochodzące z kredytu) i nie kwestionował zasadności ich przekazania na jego rzecz.

Za niewiarygodne ocenił Sąd zeznania M. P. w których wywodził, że celem spotkania w dniu 5 grudnia 2012r. było zawarcie ponownej umowy sprzedaży nieruchomości. Twierdzeniom tym przeczą logiczne i stanowcze zeznania A. P., który nie widział potrzeby dokonywania ponownej transakcji, zwłaszcza że poprzednio dokonana była ważna, a oddalenie wniosku o wpis przez Sąd było spowodowane nie dołączeniem dokumentu wskazującego na odwołanie M. P. z funkcji prezesa zarządu. Nie do końca przekonujące jest również z kim M. P. miałby zawrzeć umowę, skoro T. K. (1) – naówczas jedynego członka zarządu spółki nie było na miejscu. Stwierdzenie M. P. że pełnomocnikiem miał być F. C. (1) nie jest przekonujące, bowiem w żaden sposób nie wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego. Co więcej z zeznań F. C. wynika, że nieruchomość została już sprzedana, co wyklucza wersję M. P. o zamiarze powtórzenia transakcji. Pomocne w interpretacji zeznań M. P. może okazać się spostrzeżenie A P., który przedstawiając sposób interpretacji faktów przez laików którzy twierdzą, „że jak coś jest źle, to trzeba zrobić jeszcze raz”. (k.553). A. P. skonstatował z resztą, że nie było stron.

Zeznania J. A. okazały się częściowo pomocne na potrzeby ustalenia stanu faktycznego, z uwagi na marginalną wiedzę jaką świadek dysponowała odnośnie okoliczności istotnych z punktu widzenia stawianych oskarżonym zarzutów. Uwzględnił je odnośnie faktu sprzedaży nieruchomości przez M. P., co miało miejsce w R. oraz odnośnie kręgu osób uczestniczących w spotkaniu w dniu 5 grudniu 2012r., a w szczególności braku na nim oskarżonego T. K..

Jako nieistotne ocenić należało zeznania świadka zawierające jej ocenę co do dalszego funkcjonowania spółki.

Świadek A. F. nie dysponowała wiedzą odnośnie do podejmowania uchwał, powoływania czy odwoływania prezesów. Zeznała, że nie ma wiedzy, czy w czasie sprzedaży nieruchomości M. P. (1) był odwołany z funkcji prezesa zarządu spółki, nie uczestniczyła w transakcji. Przyznała, że udostępniła M. P. (1) kopie uchwał oraz protokołów z walnego zgromadzenia wspólników, jednak nie jest pewna czy F. C. (1) je sporządzał, dopuszczając możliwość dostarczania ich przez F. C. do sądu. Zeznania świadka nie okazały się zatem pomocne na potrzeby ustalenia stanu faktycznego.

Sąd uwzględnił zeznania F. C. (1) z uwagi na fakt, że świadek był osobą która zajmowała się przygotowywaniem dokumentów na potrzeby dokonania transakcji w dniu 17.10.2012r. i posiadał szeroką w tym zakresie wiedzę. Wymienił dokumenty jakie zgromadził przed dokonaniem transakcji, a następnie dostarczył je notariuszowi. Zeznał przy tym, że protokół który według M. P. miał być sfałszowany, osobiście dostarczył notariuszowi i zapoznał się z jego treścią, z której wynikało, podobnie jak i z uchwały, że w dniu 10.10.2012r. M. P. (1) został odwołany z funkcji prezesa spółki G.. Zeznania świadka są w ocenie Sądu przekonujące i spójne z wyjaśnieniami A. K. oraz zeznaniami A. P. i nie znalazł Sąd podstaw do kwestionowania ich wiarygodności. Tym bardziej, że brak jest w ocenie Sądu podstaw dla których świadek miałby zeznawać fałszywie, skoro zeznając przed Sądem nie pracował już (od początku 2014r.) w spółce (...) – k.479 i jedynie potencjalne zastrzeżenia co do jego prawdomówności, a mogące wynikać z łączącego świadka oraz oskarżonych stosunku pracy, nie miały miejsca.

Ustalając stan faktyczny uwzględnił Sąd zeznania A. P. (1), który przytoczył okoliczności w jakich doszło do zawarcia umowy kupna sprzedaży nieruchomości w dniu 17.10.2012r. oraz wskazał dokumenty będące podstawą jej dokonania.Przytoczył również okoliczności rozmowy z T. K. przed zawarciem aktu notarialnego z której wynikało że T. K. zdecyduje się na odwołanie M. P. z funkcji w zarządzie a zrezygnuje z ustanawiania pełnomocnika spółki. Zeznał nadto, że nie ma obowiązku zawierania w treści aktu uchwały o odwołaniu z funkcji prezesa, a zawierać nieważnych umów nie może, nawet na żądanie stron. Sąd nie znalazł podstaw do kwestionowania prawdziwości zeznań świadka, zwłaszcza że treść aktu notarialnego nie wyklucza kwestionowanej w toku postępowania czynności tj. odwołaniu M. P. (1) z funkcji prezesa zarządu spółki.

Pomijając fakt, że dokonanie czynności w dniu 17.10.2012r. bez uchwały o odwołaniu M. P. (1) z pełnionej funkcji skutkowałoby jej nieważnością, a to z uwagi na treść przepisu art. 210 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników oraz logiczne i konsekwentne w tej materii zeznania A. P., który stanowczo zaprzeczył możliwości sporządzania nieważnego aktu notarialnego, stwierdzić należy że A. P. (1), w treści aktu notarialnego z dnia 17.10.2012r. powołał się na protokół NZW G. zawierającego między innymi uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości. A zatem zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki nie była jedyną, jaka została podjęta. Uwzględniając przy tym treść powołanych uprzednio zeznań F. C. (1), który zapoznał się z treścią protokołu i stanowczo potwierdził fakt odwołania M. P. (1) z funkcji prezesa zarządu jeszcze przed dokonaniem czynności notarialnej, A. P. (1) relacjonującego decyzję T. K. (1) o odwołaniu M. P. (1) z tej funkcji na potrzeby dokonania aktu notarialnego i jego skuteczności, czy wyjaśnień A. K. (1), która będąc jedynym udziałowcem miała najszerszą wiedzę jaką decyzję podjęła w dniu 10.10.2012r., treścią uchwały z dnia 10.10.2012r. było również odwołanie M. P. (1) z pełnionej w zarządzie spółki G. funkcji.

A. P. (1) wskazał przy tym, że nie miał obowiązku powoływać treści uchwały o odwołaniu z funkcji prezesa w treści aktu notarialnego, bowiem niektóre sądy wychodzą z założenia że notariusz zbadał sposób reprezentacji, co w niniejszej sprawie uczynił. Powołał się przy tym na różną praktykę sądów jak i notariuszy. Zeznał, że zawsze bada, czy ze stroną jest kontakt rzeczowy i logiczny, pytał M. P. czy chce dokonać sprzedaży, czy cena jest zapłacona. Nie stwierdził, by M. P. był pod wpływem alkoholu, a gdyby jego stan wzbudził wątpliwości co do dyspozycyjności czy świadomości, odmówiłby sporządzenia aktu, co kilka razy się zdarzyło. Zaznaczył, że nie gromadzi dokumentów będących podstawą dokonywanych czynności, a dokumenty te w niniejszej sprawie zwrócił stronom, jako dokumenty korporacyjne spółki.

Zgromadzony, oceniony jako wiarygodny materiał dowodowy wykluczył fakt popełnienia przez oskarżonych zarzucanych im przestępstw. Przepis art. 271§1 kk, którego popełnienie zarzucono A. K. (1) penalizuje zachowanie polegające na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza publicznego, lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, lub też na ich przeinaczeniu lub zatajeniu (Wróbel (w:) Zoll II, s. 1343).

Poprzez poświadczenie nieprawdy sprawca uprawniony do wystawienia dokumentu tworzy dokument autentyczny, jednakże o nieprawdziwej treści w zakresie okoliczności mającej znaczenie prawne (postanowienie SN z dnia 8 listopada 2002 r., II KKN 139/01, LEX nr 74399). Jak wynika zatem z powołanych wyżej, ocenionych jako wiarygodne osobowych źródeł dowodowych, w dniu 10 października 2012r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (…) G. podjęło decyzję o wyrażeniu zgody na nabycie od M. P. (1) nieruchomości przy ul. (...) oraz odwołało go z funkcji prezesa zarządu i członka zarządu z dniem 16.10.2012r. i brak jest przy tym podstaw do zakwestionowania wyjaśnień A. K., że tego dnia takiej decyzji, jako jedyny wspólnik nie podjęła. Zwłaszcza, że jak już podniesiono, osoby uczestniczące w przygotowywaniu i dokonaniu transakcji z dnia 17.10.2012r. stanowczo stwierdziły że przedłożona notariuszowi a stanowiąca podstawę aktu notarialnego uchwała, zawierała w swej treści odwołanie M. P. z funkcji w zarządzie spółki.

Brak jest wiarygodnych i przekonujących podstaw do zarzucenia oskarżonej poświadczenia nieprawdy w zapisach protokołu i uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki (…) G. z dnia 18.10.2012r. traktujących o powołaniu członka Zarządu – Prezesa Spółki M. P. (1). Jedynym dowodem wskazującym na możliwość sporządzenia tych dokumentów w formie elektronicznej w terminie innym aniżeli 18.10.2012r. (a konkretnie w dniu 6 grudnia 2012r.) była uzupełniająca opinia biegłego z zakresu informatyki śledczej. Nie kwestionując w żaden sposób prawidłowości jej sporządzenia, czy wynikających zeń wniosków podnieść należy, że biegły wskazując na datę utworzenia pliku o nazwie „protokół (...).10.2012.doc” na dzień 06-12-2012 (k. 348) na komputerze przedłożonym w toku postępowania przygotowawczego przez oskarżoną, podniósł, że nie ma technicznej możliwości wskazania, jakich zmian dokonano w pliku dnia 2012-12-06, kiedy przedmiotowy plik był ostatni raz edytowany. Nie sposób przy tym zakwestionować treści wyjaśnień A. K. (1), która zastrzegła, że dokument ten pisała na innym nośniku, miała go na innym komputerze a plik zawierający uchwałę z dnia 18.10.2012r. zgrała na dysku pendrive, zarchiwizowała na swoim komputerze (czyli będącym przedmiotem badań laptopie) i wydrukowała, co tłumaczy przyjęcie przez biegłego daty jego sporządzenia na dzień 18-10-2012r. (k. 438). Uwzględniając powołany przez oskarżoną fakt korzystania z kilku komputerów, podjęcia tej uchwały z dniem 18.10.2012r. nie znalazł Sąd podstaw do zakwestionowania ich prawdziwości z uwagi na brak dowodów przeciwnych. Nie stanowi takiego dowodu opinia biegłego, bowiem dotyczy daty utworzenia kwestionowanego pliku na konkretnym komputerze będącym przedmiotem badań i w tym zakresie koreluje z wyjaśnieniami oskarżonej, która przyznała, że dokument skopiowała celem zarchiwizowania oraz wydrukowania z uwagi na podejrzenie ukrycia przez M. P. (1) protokołów z dnia 10.10.2012r. oraz 18.10.2012r.

Uwzględniając zatem powołane okoliczności, na podstawie art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 1 kpk uniewinnił oskarżoną od popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.

Przepis art. 273 kk którego popełnienie zarzucono oskarżonemu T. K. (1) penalizuje zachowanie polegające na używaniu dokumentu określonego w art. 271 kk (tj. poświadczającego nieprawdę) (…), a w realiach niniejszej sprawy, użyciu dokumentów poświadczających nieprawdę co do zapisu mówiącego o odwołaniu w dniu 10.10.2012r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników spółki (…) G. M. P. (1) z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 16.10.2012r. oraz protokołu i uchwały tegoż organu o powołaniu z dniem 16.10.2012r. M. P. (1) na członka Zarządu – Prezesa Zarządu. Skoro zatem z poczynionych przez Sąd ustaleń nie wynika, by doszło do poświadczenia nieprawdy w tych dokumentach, to brak jest podstaw do zarzucenia oskarżonemu by takowych dokumentów używał. Nie bez znaczenia dla prawnokarnej oceny zachowania oskarżonego pozostaje fakt, że nie brał udziału w podejmowaniu tych uchwał (co pozostawało w kompetencji udziałowca), oskarżony miał obowiązek je realizować, a o konieczności odwołania M. P. z pełnionej funkcji został powiadomiony przez notariusza przed dokonaniem czynności, co było jednym z warunków jej dokonania oraz skuteczności. Nie sposób zatem przyjąć, by oskarżony składając wnioski o wpis do Sądu Rejonowego w D. o wpis w księdze wieczystej, czy do akt rejestrowych spółki w Sądzie Rejonowym K. użył dokumentów poświadczających nieprawdę, skoro z ich treści wynikały okoliczności prawdziwe, zgodne z wolą organu je podejmującego, nadto zgodne ze stanem wiedzy oskarżonego. Były zatem subiektywnie i obiektywnie prawdziwe. W konsekwencji, Sąd na podstawie art. 414§1 kpk w zw. z art. 17§1 pkt 1 kpk uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Z uwagi na fakt, że zarzucanego oskarżonym przestępstwa nie popełniono, brak było podstaw do orzeczenia przepadku dowodów rzeczowych, w związku z czym Sąd zwrócił je spółce (...) sp. z o.o. w D., jako wystawcy tychże, a w odniesieniu do dowodu rzeczowego opisanego w pkt 9 złożył do depozytu sądowego.

Na mocy art. 632 pkt 2 kpk kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa oraz zasądził na rzecz A. K. (1) kwotę 1402,20 zł tytułem zwrotu kosztów obrony ustanowionej z wyboru.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Góra
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
Osoba, która wytworzyła informację:  Przemysław Koral
Data wytworzenia informacji: